مجموعه مقالات بیس دانشگاهی

حسابداری، مدیریت، حسابرسی و بانکداری

مجموعه مقالات بیس دانشگاهی

حسابداری، مدیریت، حسابرسی و بانکداری

ÊÕæíÑ ËÇÈÊ

جستجو
دریافت جدید ترین مقالات بیس و اخبار کنفرانس های داخلی و خارجی
کانال تلگرام: articlecenter@
آخرین مطالب
سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ

مقاله بیس 292

موضوع: ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک
رشته: مالی، امور بانکی و حسابداری
سال انتشار: 2018
چکیده
این پژوهش اثر ثبات مالی بانک های سعودی را بر مدیریت ریسک بررسی می کند. به همین منظور داده های 12 بانک سعودی برای بازه 2011 تا 2014 جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی یا ....