مجموعه مقالات بیس دانشگاهی

حسابداری، مدیریت، حسابرسی و بانکداری

مجموعه مقالات بیس دانشگاهی

حسابداری، مدیریت، حسابرسی و بانکداری

ÊÕæíÑ ËÇÈÊ

جستجو
دریافت جدید ترین مقالات بیس و اخبار کنفرانس های داخلی و خارجی
کانال تلگرام: articlecenter@
آخرین مطالب
دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ

مقاله بیس 294

موضوع: تاثیر کمیته مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی نست به افشا داوطلبانه مدیریت ریسک
رشته: مالی، حسابرسی و حسابداری
سال انتشار: 2017
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کمیته هایی که برای مدیریت ریسک منصوب شده اند نسبت به افشا داوطلبانه مدیریت ریسک در میان شرکت های غیر مالی مالزی است. شرکت هایی که معمولا کمیته مدیریت ریسک یا کمیته حسابرسی را برای مدیریت ریسک شان تعیین می کنند.