مجموعه مقالات بیس دانشگاهی

حسابداری، مدیریت، حسابرسی و بانکداری

مجموعه مقالات بیس دانشگاهی

حسابداری، مدیریت، حسابرسی و بانکداری

ÊÕæíÑ ËÇÈÊ

جستجو
دریافت جدید ترین مقالات بیس و اخبار کنفرانس های داخلی و خارجی
کانال تلگرام: articlecenter@
آخرین مطالب

1-انتخاب موضوع پایان نامه براساس نیازهای جامعه علمی، اولویت های دانشگاه و نظرات استاد راهنما

2- نگارش پروپوزال براساس فرمت دانشگاه دانشجو و رفع هرگونه ابهام احتمالی و انجام اصلاحات مدنظر استاد راهنما تا تایید نهایی پروپوزال

3-نگارش پایان نامه براساس پروپوزال تایید شده نهایی و مقاله بیس با در نظر گرفتن انواع تحقیقات داخلی و خارجی پیرامون موضوع(تضمین نوآوری در کار)

4-تجزیه و تحلیل داده های واقعی با نرم افزارهای تخصصی آماری همانند SPSS، EVIEWS، MATLAB و ....

5-انجام اصلاحات نهایی پایان نامه قبل  جلسه دفاع که توسط استاد راهنما و استاد مشاور لحاظ شده است

6-نگارش پایان نامه با درنظر گرفتن آیین نامه نگارشی دانشگاه و تهیه پاورپوینت جلسه دفاع

6-استخراج مقاله از پایان نامه براساس علاقه دانشجو در فصلنامه های علمی-پژوهشی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوی